High School DxD Hero Ceramic Mug Gremory & Akeno

  • EAN: 8720165712359
  • výrobné číslo: SAKA71235
- High quality mug
- Officially licensed
- Capacity: 0,32 liter
- Material: Ceramic